Najlepszy wybór dla Twojego dziecka Zdiagnozujemy Twoje dziecko, doradzimy Ci kierunek jego rozwoju Diagnozy Nasi specjaliści pomogą w rozwoju Twojego dziecka Nasza kadra z pasją Praca z dziećmi jest naszą pasją. Zaufaj naszej profesjonalej kadrze. Poznajmy się! Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
o

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zajęcia potocznie zwane WWR-em, są przeznaczone dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Są to zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne, prowadzone przez zespół specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem mającym zaburzony rozwój psychoruchowy (autyzm, wady wymowy, opóźniony rozwój intelektualny, dysfunkcje narządów ruchu, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

o

Neurologopeda

Głównym celem terapii neurologopedycznej jest eliminowanie zaburzeń komunikacyjnych powstałych w skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a w tym: usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, poprawianie jakości funkcji oddechowej, językowej, fonacyjnej, a także w niektórych przypadkach wprowadzenie alternatywnych sposobów komunikowania się.

o

Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, są ukierunkowane m.in dla dzieci odrzuconych przez grupę rówieśniczą. Zajęcia pomagają wyrównać braki w wiadomościach i umiejętnościach, usprawniają umiejętności w nauce pisania oraz czytania. Eliminują niepowodzenia emocjonalno – społeczne, stymulują rozwój dziecka, a także usprawniają rozwój psycho – motoryczny. Plan pracy jest jest indywidualny dla każdego dziecka.

o

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

KORP – karty osiągnięć rozwoju psychoruchowego

PEPR - Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w oparciu o profil psychoedukacyjny

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)

Wybrane usługi z naszej oferty

Wykwalifikowana kadra jest do Twojej dyspozycji
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej

 • 300diagnoza
 • Diagnoza ma na celu rozpoznanie dysfunkcji oraz opracowanie programu terapeutycznego. Poprzedzona jest wywiadem z rodzicem, następnie pracą z dzieckiem podczas, której terapeuta obserwuje spontaniczne zachowania dziecka, podczas swobodnej zabawy.

 • Trening umiejętności społecznych

 • 10075 min
 • Jeśli Twoje dziecko ma trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, nie potrafi bądź ma problem z utrzymaniem relacji społecznych, potrzebuje wsparcia w wyrażaniu swoich emocji to trening ten jest dla niego.

   

 • Diagnoza neurologopedyczna

 • 300diagnoza
 • Badanie obejmuje diagnozę wad i zaburzeń mowy, percepcji wzrokowej i słuchowej, motoryki dużej i małej, przetrwałych odruchów neurologicznych oraz wywiad z rodzicami.

   

   

wasilewska

Stefania Wasilewska

Dyrektor
matysiak

mgr Agnieszka Matysiak

Koordynator
pietrzak

mgr Agata Pietrzak

zboralska

mgr Marta Kulińska - Zboralska

siuchninska

mgr Sonia Siuchnińska

mroz

mgr Paulina Mróz

kowalska

mgr Aleksandra Fronczek- Kowalska

burzynska

mgr Katarzyna Burzyńska