Cennik

TERAPIE I USŁUGI

Trening Umiejętności Społecznych

75 min - 100zł

Neurologopedia

45 min - 90zł

Terapia ogólnorozwojowa

45 min - 90zł

Integracja sensoryczna

50 min - 100zł

Sensoplastyka

45min - 45zł

Terapia psychologiczna

sesja indywidualna 50 min - 120zł lub 85min - 180zł

Rehabilitacja ruchowa

50min - 100zł

Kinezjotaping

30zł

Terapia pedagogiczna

50min - 90zł

Terapia behawioralna

50min - 90zł

DIAGNOZY

Diagnoza procesów Integracji sensorycznej

300zł

Diagnoza neurologopedyczna

300zł

Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R –

300 zł ( 2-3 spotkania wraz z opisem)

KORP – karty osiągnięć rozwoju psychoruchowego

400 zł (2-3 spotkania z dzieckiem plus przekazanie wyników)